top of page

GRUNDLAG:​OMSORG OG ANERKENDELSE 

Mål og værdigrundlag

Målet er at give støtte til borgere, der pga. psykisk funktionsnedsættelse har brug for socialpædagogisk støtte i en periode af deres liv. Det sker gennem samarbejde med den enkelte borger, dennes pårørende og andre relevante samarbejdspartnere.

 

Det tilsigtes at kvalificere den enkelte til og ud fra egne værdier, ønsker og behov og igennem fællesskabet, at blive i stand til at tage vare på sig selv i egen bolig og opnå så god en livskvalitet som muligt, på trods af særlige behov, sygdom o.a.

 

Værdigrundlaget for dette arbejde er, at borgere og personale sammen skaber rammer og et miljø, der bedst muligt understøtter og fremmer den personlige udvikling gennem omsorg og anerkendelse. Det grundlæggende menneskesyn er at:

  • vi alle er ligeværdige.

  • vi accepterer hinandens forskelligheder.

  • vi respekterer den enkeltes bestemmelsesret.

  • vi anerkender ...

  • at alle har værdi og er betydningsfulde i fællesskabet.

 

Vi vægter et rummeligt miljø præget af anerkendelse, tryghed, tillid og respekt, og hvor hverdagens struktur, opgaver og kontinuitet, fællesskabet og de socialfaglige arbejdsmetoder tilsammen motiverer og inspirerer borgeren til aktiv deltagelse og involvering i egen udvikling.

 

Der vil hele tiden være fokus på og støtte til udvikling af borgerens egne evner og kompetencer, som kan føre til nye livs - og handlingsmønstre.

 

Institutionens drift og formål udøves naturligvis i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området.

bottom of page