top of page

SAMARBEJDE OG TILSYN

Samarbejde eksternt

Der samarbejdes generelt med kommuner, retspsykiatri, kriminalforsorg, distriktspsykiatri og psykiatrien på Vordingborg Oringe.

 

Desuden samarbejdes i STU med Videnscenter for Specialpædagogik - ViSP - et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til borgere med vanskeligheder inden for sprog, tale, og stemme samt kognitive vanskeligheder m.m. i Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner.

 

Brugerråd - internt samarbejde

På bostedet er der oprettet et brugerråd, som består af de unge og en repræsentant fra bostedet. Brugerrådet bestemmer bl.a. menuen for næste måned

Brugerrådet holder møde hver d. første mandag i måneden kl. 1900.

Der ophænges dagsorden 1 uge før mødet i køkkenet.

 

 

FOR MERE INFORMATION:

Kontakt leder Henrik Romme 

Mail: Henrik.Romme@utterslev-gl-skole.dk

bottom of page