top of page

Personalet består af en daglig leder og 18 faste medarbejdere fordelt på faggrupperne: Pædagog, social- og sundhedsassistent, faglærer og pædagogmedhjælper. Personalets kompetencer generelt er:

  • Kendskab til og erfaring i arbejdet med personer med psykiske lidelser.

  • Kendskab til og erfaring i arbejdet med kognitiv miljøterapi.

 

Det er et af institutionens mål at fastholde og udvikle personalets professionelle relationskompetence, dvs. deres evne til at indgå i og fastholde relationer med beboerne, således at disse støttes bedst muligt i deres udvikling.

 

Personalet forpligter sig til at arbejde efter institutionens værdigrundlag, pædagogiske metoder og socialfaglige indsats. Der bliver løbende gennemført kurser og videreuddannelse for at sikre fælles faglig forståelse og kompetencer. Institutionen har tilknyttet en psykiatrisk konsulent. Der er løbende supervision af personalet.

Leder: Henrik Romme

Henrik.Romme@utterslev-gl-skole.dk

 

bottom of page