top of page

Oplysning om behandling af personoplysninger

Når du kommunikerer med  Botilbuddet Utterslev gl. Skole og vi har modtaget dine personoplysninger, skal vi informere dig om hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Derfor skal vi i, medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13, oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk, som er nødvendige for at kunne administrere dit ophold på Botilbuddet Utterslev gl. Skole. 

Den dataansvarlige er: 

Henrik Romme 

Bøgetvej 59, Utterslev 

4913 Horslunde 

Mail: Henrik.Romme@utterslev-gl-skole.dk 

Tlf: 29783563 

 

Formålet med behandlingen er, at kunne administrere dit ophold på institutionen og leve op til de krav institutionen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h. 

Botilbuddet Utterslev gl. Skole har herudover valgt at anvende samtykke fra dig, som grundlag for behandling af dine personoplysninger. 

Botilbuddet Utterslev gl. Skole videregiver ingen oplysninger om dig til andre, med mindre der i følge dansk lovgivning er en forpligtigelse hertil. 

Personoplysninger om dig vil blive slettet efter gældende regler. 

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet. 

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. a, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen. 

 

Hvis du ikke ønsker, at Botilbuddet Utterslev gl. Skole behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrere dit ophold på Botilbuddet Utterslev gl. Skole og derved leve op til de forpligtigelser, som er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på Botilbuddet Utterslev gl. Skole må bringes til ophør. 

 

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Botilbuddet Utterslev gl. Skoles behandling af dine personoplysninger ukorrekte. 

bottom of page