top of page

​MÅLGRUPPER

 

 

Selve § 107 Botilbuddet Utterslev Gl. Skole er normeret til 10 voksne fra 18-40 år med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne. Det kan blandt andet manifestere sig ved angst og depression, forandret virkelighedsopfattelse, personligheds- og tilknytningsforstyrrelser og indad reagerende adfærd.

 

Borgere med behandlingsdomme kan også komme i betragtning. Vi modtager også gerne personer, som har brugt stoffer/alkohol som selvmedicinering, og som er indstillet på - med støtte - at stoppe misbruget.

 

Vi har altid en grundig afklaring af forudsætninger og forventninger i forbindelse med indskrivning, se mere om ansøgning til ledige pladser her.

bottom of page