top of page

INTERN SKOLE - STU

Utterslev Gl. Skole kan tilbyde intern skole med STU - Særlig Tilrettelagt Uddannelse - for unge med særlige behov.

 

Det er en 3-årig uddannelse, der tilbydes alle unge med særlige behov i aldersgruppen 18 til 25 år. På bostedet har vi mulighed for intern STU undervisning med en lærer, som er specialklasselærer, når der er grundlag for det.

 

Der undervises ud fra det niveau den unge har ved indskrivningen. Undervisningen er både en teoretisk undervisning, såsom dansk, matematik, sprog, eller et emne, den unge selv ønsker at blive bedre til.

 

Der er også en mere praktisk undervisning, som kan være et arbejdstilbud/skånejob/praktik i det antal timer, den unge kan klare.

 

Der kan undervises fire dage om ugen á 4-5 timer.

EN UDFLUGT MED STU

Stevnsfortet

KOLD KRIG i en kold tid

På rundtur i fortiden, okt. 2013

bottom of page